Ademmoeilijkheden zoals hyperventilatie of benauwdheid kunnen in verband staan met allerlei klachten, zoals slaapproblemen, chronische pijn en burn-out.  Bij astma of COPD zijn de longen aangedaan, maar kan het ademen door oefening vaak toch functioneler worden, waardoor klachten verminderen.

Stemproblemen zoals heesheid en keelklachten kunnen hinderlijk zijn in het contact met anderen en kunnen ook zorgen voor pijn, irritatie of vermoeidheid. Naast aandacht voor de adem en ontspanning, worden er stemoefeningen aangeboden om de stem moeiteloos te kunnen gebruiken.

In ons eerste gesprek gaan we uw klacht nader omschrijven. We overleggen welke behandeling passend is. We bespreken de verwachtingen ten aanzien van de behandeling en maken afspraken over de aanpak en over de evaluatie.